Stenkistor är både vackra och funktionella. Den speciella tekniken med laxade hörn och dymlingar har utvecklats och utprovats  under många generationer och är det överlägset bästa sättet att sammanfoga en stenkista. Trä trivs bäst med trä, och därför är dymlingar av ek eller lärk ett bättre val än bultförband av någon metall. Korrosion av metall producerar ämnen som skadar trä. Laxningens lutande plan länkar av krafter så  att tyngden av stenarna i kistan hjälper till att hålla ihop kistan. Våra kistor byggs i blocksågad furu på traditionellt sätt.

En noggrann lodning ligger till grund för en ritning som avspeglar bottenlutningen, allt för att kistan skall stå så plant som möjligt på botten. Kistan lastas ner så att den ställer sig på botten men fortfarande kan justeras. Med hjälp av kranen på vår pråm finjusteras läget på kistan, innan den fylls med sten, vikten blir ca 2 ton per m³ kistvolym. Stenkistan sjunker ner så att dess plankbotten ligger mot bottensedimentet. Därefter anpassas stenkistans höjd till det kommande bryggdäckets nivå.

Stenkista justerad till rätt höjd

 

Stenkistans svärd (hörnstolpar) sticker upp över bryggdäcket och dom kapas och formas till pollare. Däcket läggs och ev sargplank monteras.

Stenkista med uppstickande svärd som skall bli pollare