Våra pålade bryggor bygger vi när bottenförhållanden är gynnsamma för pålning, vi vill ha ordentligt med fasta massor så pålningen mot slutet verkligen går långsamt. Resultatet blir en brygga som har  har en chans att klara även en fastfrusen ismassa och höjning av vattennivån. Vi pålar med senvuxna furustolp eller tryckimpregnerad fyrkantbalk. Kreosotimpregnerade telefonstolpar undviker vi om möjligt, både med tanke på arbetsmiljö och vattenmiljö.