Betongpelare

 

En av de vanligaste typerna av fundament är betongringar som staplas på varandra och sedan gjuts till en massiv pelare med undervattensbetong. För att klara de stora krafter som isen kan åstadkomma är det av största vikt att bryggans fundament är stabilt. Om det är möjligt att frilägga berget förankras betonmgringarna genom att 25 mm armeringsjärn injekteras fast i minst 400 mm djupa hål i berget. Järnen sträcker sig genom hela betongpelaren och ger ett mycket stabilt fundament.

 

Betongring formad efter berget. Armeringsjärn fastinjekterat i berget

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I de fall berget ligger för djupt under bottensedimentet för att friläggas förankras betongpelaren med pålar som går från pelarens översta betongring ner till berget.  Pelarens översida förses med ingjutna fästen för det sk. oket där sedan bryggans underrede förankras